Verslag netwerkavond 27 februari 2015

Op 27 februari hielden we voor het eerst een netwerkavond op een vrijdag. Keer op keer stellen we vast dat GentVertaalt toch minstens een tiental collega’s op de been brengt voor een borrel en een hapje in het Gentse en dat was op deze editie niet anders.

De eerste discussie was meteen niet de eenvoudigste, maar moest vroeg of laat wel eens gevoerd worden: hoe zit het met de openheid/geslotenheid van onze Facebook-groep?

Het antwoord is van tweeërlei aard: enerzijds is de groep gesloten, dus alleen leden kunnen de inhoud zien; anderzijds telt de groep nu zo’n vierhonderd leden, dus lang niet iedereen kent iedereen, en de meeste mensen in de groep zijn in feite vreemden voor elkaar. Soms kun je een vals gevoel van intieme gezelligheid krijgen als je altijd dezelfde twintig mensen berichten ziet plaatsen, maar hou dus altijd in het achterhoofd dat er vierhonderd mensen (kunnen) meelezen.

Wij raden dan ook twee dingen aan:

  1. Vermeld geen concrete namen en gegevens als je eens stoom wilt afblazen over Bureau X, want je weet nooit wie er meeleest. De wereld is klein…
  2. Zie je iemand anders stoom afblazen over Bureau X? Weet dan dat dat in een officieel ‘gesloten’ Facebook-groep gebeurt, met andere woorden in besloten kring, en dat het dus allesbehalve gepast, deontologisch of professioneel is om informatie door te spelen aan derden. En die derden kunnen op hun beurt niet gaan spreken van laster of smaad, want er is geen informatie openbaar gemaakt, alleen besproken in besloten kring. En dat is voor zover wij weten nog altijd niet illegaal.

Wat de toelatingscriteria betreft: het is voor ons absoluut onbegonnen werk om iedereen persoonlijk te gaan screenen. Als wij lidmaatschapsverzoeken krijgen, gaan wij wel een aantal elementaire dingen na:

  • Wat valt er af te leiden uit het profiel? Geeft de aanvrager bijvoorbeeld te kennen zelfstandig vertaler of student Vertaalkunde te zijn? Goed teken.
  • Van hoeveel andere groepen is de aanvrager lid? Honderden? (Of duizenden?) Slecht teken!
  • Zitten er al een aantal Facebook-vrienden van de aanvrager in de groep? Goed teken.
  • Die drie criteria vallen snel te checken, en meestal weten we dan al genoeg. Soms googelen we eens, bij twijfel. Staat die persoon nergens te boek als vertaler (LinkedIn, Proz.com, enzovoort)? Slecht teken!

Zo komen we dus tot een oordeel. De praktijk leert dat we de meeste aanvragen kunnen goedkeuren, en dat er maar af en toe eens iemand afgewezen wordt, of een berichtje van ons krijgt met de vraag om eerst wat meer informatie over zichzelf te geven.

We streven dus naar een groep die volledig uit taalprofessionals (al dan niet in wording) bestaat, maar erg precies omlijnd zijn de criteria dus niet. Je hoeft niet in Gent te wonen, en je hoeft niet per se vertaler of tolk te zijn. Het resultaat is een heel heterogene groep van honderden mensen die zoals gezegd heel vaak vreemden voor elkaar zijn, maar van wie wij hopelijk wel een zekere professionaliteit mogen verwachten.

GentVertaalt is een plek waar iedereen zijn hart kan luchten, hulp kan vragen aan collega’s, en gewoonweg (taal)lol kan trappen. En laten we hopen dat dat nog jarenlang zo kan blijven!

Goed, terug naar de netwerkavond, want daar gaat dit verslag toch over: het was naar goede gewoonte weer erg leerrijk en plezant. Er werd (opnieuw) gesproken over het vertalen van ‘erotisch getint materiaal’. Wanneer valt zo’n onderwerp binnen jouw expertisedomein? Zijn dergelijke aanvragen niet inherent louche of onguur? De meningen waren verdeeld.

We zouden geen goede zelfstandigen zijn als we het nooit eens over kosten zouden hebben. De prijs van een gsm-abonnement werd in de loop van de avond onder de loep genomen. Welke provider biedt de beste waar voor zijn geld? Wie het wil weten, had er maar bij moeten zijn of moet het de volgende keer maar eens opnieuw ter sprake brengen.

Er werd ook informatie uitgewisseld over enkele interessante vertaalcongressen die dit jaar plaatsvinden. Rotterdam, Zagreb, Freiburg (en misschien ook Gent, dankzij GentVertaalt): je kunt op heel wat plekken terecht dit jaar als je eens een buitenlandse zakenreis wil maken.

Ook de Chinese versie van een boek van auteur en vertaler Herman Boel werd duchtig geanalyseerd, maar helaas konden we geen oordeel vellen over de kwaliteit van de vertaling! Hoe dan ook is het altijd fijn om te weten dat sommige collega’s ook op andere vlakken heel erg actief zijn. Zij maken de bijeenkomsten van GentVertaalt des te interessanter en leerrijker.

O, en voordat we het vergeten: héél binnenkort reikt de Taalsector opnieuw de Language Industry Awards (zeg maar LIA’s) uit. GentVertaalt is genomineerd in de categorie “Beste leer- en netwerkevenement 2014” met onze Taalconferentie over de noord-zuidverschillen in het Nederlands. Als we dit jaar weer een LIA mee naar huis willen nemen, zullen we natuurlijk jullie hulp nodig hebben. Had jij het erg naar je zin op onze taalconferentie, of was je er niet bij, maar vond je het wel een leuk initiatief? Dan doe je ons een groot plezier door jouw stem hier uit te brengen (naar beneden scrollen, vijfde kadertje van de acht). Alvast bedankt!!!

Sébastien, Mick en Tom

 

 

 

Leave a Reply