Conferentieverslag bp15

Op 1 en 2 mei vond in Zagreb de opvolger plaats van de conferentie in Boedapest van vorig jaar. De bp in bp15 stond dus niet langer voor de hoofdstad van Hongarije, maar wel voor business + practice (en ook een beetje pleasure uiteraard). De conferentie werd voorafgegaan door een dag met workshops over verschillende CAT-tools en marketing, met aan het einde van de dag een eerste netwerkevenement. Organisator Csaba Bán en zijn vrouw Zita zorgden ook dit jaar voor een strak georganiseerde conferentie met boeiende sprekers en heel wat randactiviteiten (stadsrondleidingen, daguitstappen, netwerkdiners enz.).
 

Hieronder heb ik enkele sessies samengevat. De samenvattingen zijn uiteraard zeer algemeen en alleen bedoeld om een idee te geven van wat er zoal op een vertaalconferentie wordt besproken. Er vonden ook verschillende sessies tegelijk plaats, dus kon ik niet elke sessie bijwonen. Het volledige programma is terug te vinden op http://bptranslationconference.com/program. De beste manier om iets bij te leren is nog steeds zelf deel te nemen aan de talloze evenementen en opleidingen die elk jaar voor vertalers worden georganiseerd.
 

Hotel_Regent_Esplanade

 
De eerste conferentiedag werd geopend door twee plenaire sessies. Chris Durban legde uit wat de term Empowerment kon betekenen voor vertalers. Het is niet altijd eenvoudig voor vertalers om het heft in eigen handen te nemen. In ons beroep proberen we steevast zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar als dienstverlener moeten we juist opvallen om klanten te vinden en vast te houden. Enkele tips: dwing respect af door geen bodemtarieven te aanvaarden, leer van collega’s hoe zij met hun klanten omgaan en blijf vooral focussen op kwaliteit (door bijvoorbeeld aan collega’s feedback te vragen over een vertaling). Vooral voor startende vertalers is dit niet altijd een eenvoudige opdracht, en daarom pleit Chris er ook voor om meteen voltijds aan de slag te gaan. Dat zou een sterkere motivatie moeten zijn om beter te worden, ook al kan het volgens haar zeker vijf jaar duren om echt een hoog niveau te bereiken, bijvoorbeeld door te specialiseren, te investeren in schrijfvaardigheid en je eigen kwaliteit voortdurend naar een hoger niveau te willen tillen. Tijdens de tweede plenaire sessie was het de beurt aan Marta Stelmaszak die een beeld schetste over hoe we omgaan met technologie die steeds vaker in onze plaats beslist. Er worden vandaag de dag al machines gebruikt om te (proberen) vertalen, om investeringsbeslissingen te maken, om aan content production te doen en zo journalisten te vervangen, enzovoort. Toch hoeven we deze digitale revolutie niet te vrezen zoals enkele generaties geleden het geval was met de industriële revolutie. Door minder interessante en repetitieve taken van ons over te nemen, zullen computers ons meer tijd geven om te doen waar we echt goed in zijn: creatieve oplossingen bedenken voor onze klanten en een superster worden in onze niche. Dat kan door het juiste businessmodel te kiezen, andere activiteiten te ontwikkelen (webinars, boeken) en op verschillende manieren te gaan samenwerken (met een vaste collega, door uitbesteding, door iemand in te huren).
 

Na de pauze begonnen de gelijktijdige sessies en moest er dus een keuze worden gemaakt. Om te beginnen volgde ik de sessie van Ashley Cowles (overigens lid van onze Facebook-groep) over directe klanten. Ashley deed de aanwezigen nadenken over hoe we ons profileren tegenover directe klanten en wat daarbij belangrijk is. Tijdens een oefening in groepjes kregen we vervolgens een scenario om te bespreken, bijvoorbeeld: hoe stel je jezelf op een efficiënte manier voor aan directe klanten tijdens een vakbeurs? Dit leverde heel wat interessante ideeën op en bood de gelegenheid om ervaringen over dit thema uit te wisselen. In de volgende sessie legde Tanya Quintieri uit wat een vertaler nodig heeft om een Super(wo)man te zijn. Van rituelen voor een gestructureerde dag tot handige apps voor je administratie en ontspanning (Buddhify, iemand?). Belangrijke les: focus op wat je hebt verwezenlijkt, niet op wat er nog op je to-dolijst staat! Met een goed gevulde maag zat ik na de lunch klaar voor de technologieles van Fernanda Rocha. Ze gaf heel wat nuttige tips voor zowel Apple als Windows. Zo legde ze de “Probleemstappenbeschrijving” uit, een voor mij onbekende Windows-toepassing waarmee je je scherm kan opnemen in een video, maar ze gaf ook praktische tips over wifitoepassingen, Google, zoekrobots voor je computer en allerlei hulpprogramma’s die het leven van een vertaler kunnen vereenvoudigen. Rodolfo Maslias kwam op bp15 meer uitleg geven over de werking van TermCoord, het coördinatieproject van het Europees Parlement. Verrassend genoeg zijn er in het Directoraat-Generaal Vertaling geen terminologen aan het werk, maar worden de taken in verband met terminologie uitgevoerd door een of meerdere vertalers die daarvoor worden aangeduid. We kregen ook een rondleiding op de website van TermCoord die overigens zeer uitgebreid is en waar ook heel wat tools op te vinden zijn voor vertalers. Zeker een bezoekje waard! De eerste conferentiedag werd afgesloten met een sessie van David Smith met als veelbelovende titel “What do agencies want?”. Samen met het publiek besprak hij de belangrijkste eigenschappen die een vertaler (on)populair kunnen maken bij vertaalbureaus, maar er werd ook gebrainstormd over hoe freelancers kunnen uitgroeien tot een (bescheiden) bureau.
 

Trg_bana_Josipa_Jelacica
 
Dag twee van de conferentie werd ingezet met een interviewreeks onder leiding van Konstantin Kisin. Het publiek kon onder meer vragen stellen aan een Vendor Manager en een Project Manager over hun samenwerking met vertalers. Ook twee collega-vertalers werden geïnterviewd over het uitbouwen van een eigen zaak en over permanente vorming, en de eigenaar van een klein vertaalagentschap lichtte toe hoe en waar hij op zoek gaat naar freelancers. In de volgende sessie gaf Valeria Aliperta heel wat nuttige tips voor vertalers en tolken om hun workflows en repetitieve taken sneller uit te voeren. Ze gaf heel wat voorbeelden van apps, vooral voor Apple-gebruikers, die kunnen helpen bij allerlei taken, zoals e-mails, opdrachten afhandelen, facturatie, sociale media en vrije tijd. Voor de laatste ochtendsessie luisterde ik naar Ellen Singer en Joy Maul-Phillips die in een unieke duopresentatie een overzicht gaven van de evolutie van Quality Assurance en hoe vertalers en hun klanten hiermee omgaan, vroeger en nu. Vandaag zijn de mogelijkheden voor QA zijn heel uitgebreid, zowel binnen CAT-tools als met afzonderlijke programma’s, maar dat betekent niet dat je als vertaler minder aandachtig mag zijn! De laatste sessie die ik heb bijgewoond was die van Attila Piróth. Wat doe je als vertaler wanneer er problemen zijn met de brontekst? Samen met het publiek werd er naar oplossingen gezocht voor enkele problemen uit de praktijk. Zo toonde Attila aan dat de kwaliteit van het origineel geen bovengrens, maar een ondergrens is voor de kwaliteit van een vertaling.
 

Conferenties als deze zijn uitstekende gelegenheden om ervaringen uit te wisselen met collega’s en over allerlei onderwerpen iets bij te leren, zowel van de andere deelnemers als van de sprekers die intensief met het onderwerp bezig zijn. Maar uiteraard is het ook de ideale gelegenheid om even het nuttige aan het aangename te koppelen en een stad te ontdekken of nieuwe mensen te leren kennen. Voor wie interesse heeft: er komt een bp16, op een nader te bepalen locatie. Mijn eerstvolgende conferentie komt er al sneller aan, want op 13 en 14 juni woon ik de internationale Proz.com-conferentie bij in Rotterdam. Verslagje volgt!
 

Tom

 

Foto’s © Zagreb-Touristinfo.hr
 

Leave a Reply