Taalconferentie 2019: programma

< Terug naar de evenementpagina

 

Vrijdag 21 juni: netwerkavond

 

18:00 uur Netwerkavond Tapasbar ConTigo (inschrijven via info@gentvertaalt.be)
(zoals steeds gratis entree; consumpties afzonderlijk af te rekenen)

Meer info is te vinden via deze link of in het Facebook-evenement van de netwerkavond.

 

Zaterdag 22 juni: conferentie

(scroll omlaag voor meer informatie over de presentaties en de sprekers)

Uur Zaal 1 Zaal 2
08:00 Registratie & koffie
09:00 Inleiding
Sébastien, Mick en Tom
x
09:30 Variatie in het Nederlands
Miet Ooms
x
10:45 Pauze
11:00 “Sales en marketing? Daar heb ik geen tijd voor!”
Ruth Van Wassenhove
GDPR/AVG voor slimme vertalers
Steven Segaert
11:45 De vertaler als ondernemer
Herman Boel
De sprong naar zelfstandige
Lisa Artois
12:45 Lunch
14:00 ‘t Is dat of niets!
Gert De Sutter
x
15:00 Een kijkje in de keuken van de juridisch vertaler & tolk
Karolien van Eck
Natiolectismen in de ondertitels van de VRT
Reglindis De Ridder
16:00 Pauze
16:15 Vertaal je auteursrechten naar minder belastingen
Creative Shelter
Demo van LSP.expert
(in het Engels)
Caroline Bries
Cédric Degallaix
17:00 Neurale machinevertaling
Nathalie De Sutter
x
17:45 Slotwoord & receptie aangeboden door de BKVT x

 

De sprekers en hun lezingen

 

Miet Ooms

De variatie in het Nederlands: wat doen we ermee?

Sinds 2003 wordt de nationale variatie binnen de standaardtaal erkend. Sindsdien spreken we van ‘standaardtaal in België’, ‘standaardtaal in Nederland’ en ‘standaardtaal in het hele taalgebied’. Vijftien jaar later, in februari dit jaar, kwam er een nieuwe visietekst van de Taalunie, met aandacht voor welk beleid er nodig is rond taalvariatie buiten de standaardtaal. In deze presentatie gaan we na welk effect het variatiebeleid van de Taalunie heeft op ons werk: wordt die variatie tegenwoordig ook aanvaard door de gewone taalgebruiker, hoe groot is die nu echt, waarom en hoeveel moeten wij daar als vertalers rekening mee houden, hoe pakken we dat in de praktijk aan en wat doen we met de variatie buiten de standaardtaal, zoals jongerentaal, streektalen, spreektaal en etnolecten?

 

Miet OomsMiet Ooms is vertaler en expert in taalvariatie. Nadat ze een project rond dialectwoordenboeken aan de KU Leuven had afgerond, werd ze freelance vertaler. Enkele jaren geleden was ze tijdelijk taaladviseur bij de Taaltelefoon. Ze brengt ook zelf variatie in de Nederlandse standaardtaal in kaart. Haar website taalverhalen.be omvat intussen enkele tientallen kaarten en artikels over de variatie in het Nederlands. Ze geeft ook webinars en lezingen over taalvariatie en taaladvisering, beoordeelt de labels van het Prisma Handwoordenboek, verkoopt mokken met taalkaarten in haar webwinkel en schrijft columns voor VRT Taal.

Miet Ooms op LinkedIn, Twitter, Facebook.
Websites: webred.be en taalverhalen.be

 

Ruth Van Wassenhove

“Sales en marketing? Daar heb ik geen tijd voor!”

Sales en marketing: ze zijn een noodzaak om je als ondernemer in de markt te zetten en nieuwe klanten aan te trekken, maar voor velen zijn ze vooral een noodzakelijk kwaad dat onderaan het lijstje met prioriteiten staat. Nochtans kan iedereen, mits enige planning en organisatie, een goed basisplan voor sales en marketing opzetten en uitvoeren. Tijdens de presentatie krijg je een aantal basisconcepten en –principes aangereikt, die we vervolgens met concrete feiten en voorbeelden vertalen naar de realiteit. Daarnaast krijg je ook een pak tips om zelf aan de slag te gaan. Voor het luik marketing zoomen we hierbij vooral in op digitale marketing en sociale media.

 

Ruth Van Wassenhove is conferentietolk, vertaler en copywriter en is daarnaast mama van 2 jonge kinderen. Ze beschouwt zichzelf als een allround taalondernemer. Na haar studies werkte ze eerst een aantal jaren als freelance taaldocent in bedrijven om vervolgens mee aan de wieg te staan van Happy Mondays, een bedrijf dat gespecialiseerd is in B2B-taaltraining en opleidingen soft skills. Daar proefde ze van het leven als zaakvoerder en manager van een team van 4 vaste mensen en ruim 50 freelancers. De liefde voor taal bleef echter overeind en uiteindelijk bleek die roep ook sterker. In 2015 trok ze de deur van Happy Mondays achter zich dicht om zich opnieuw in het leven als freelancer te storten. Haar specialiteiten zijn enerzijds marketing en commerciële bedrijfscommunicatie onder de vorm van product en employer branding en corporate identity en anderzijds HR-gerelateerde thema’s. Ze werkt vooral aan webteksten en online en offline promotiemateriaal. Eind 2018 startte ze ook met de ontwikkeling van Double Dutch, een online leerplatform voor Nederlands voor anderstaligen.

Ruth Van Wassenhove op LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook.
Website: proscription.be

 

Steven Segaert

Privacywetgeving voor slimme vertalers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is nu al een hele tijd van kracht. Toch zijn veel ondernemers niet of niet helemaal in orde. Ik overloop hoe je kunt voldoen aan de voorschriften, en hoe dat past in de workflow van een vertaler. Nadien kun je nooit meer beweren dat je niet wist hoe het moet.

 

Steven Segaert is zelfstandig vertaler Engels-Nederlands en richt zich daarbij vooral op juridische, creatieve en zakelijke teksten. Steven studeerde in Gent en in Leuven en sprokkelde ervaring als jurist voor de federale overheid en als consultant voor diverse opdrachtgevers in de EU en de Balkan. Hij vertaalt nu vanuit Estland en is ook verantwoordelijk voor De Vertaalpodcast – een magazine waar elke ondernemende vertaler gewoon naar moet luisteren.
Steven Segaert op LinkedIn, Facebook.
Website: confer.eu en De Vertaalpodcast

 

Herman Boel

De vertaler als ondernemer

Elke freelance vertaler is per definitie ook een ondernemer … of zou dat moeten zijn. Maar wat zijn de kenmerken van een echte ondernemer en hoe kun je die als zelfstandig vertaler toepassen? Kortom, wat heb je nodig en wat moet je doen om een échte ondernemer te zijn en daar ook succes mee te boeken?

Doelgroep: alle zelfstandige vertalers die hun bedrijf willen doen groeien en er ook iets voor willen doen.

 

Herman werkte vijftien jaar lang als projectmanager voor diverse Belgische vertaalbureaus en vestigde zich in 2011 als zelfstandig vertaler. Hij deelt graag zijn ruime kennis en ervaring van niet alleen de vertalerswereld maar ook zijn verworven expertise in marketing voor vertalers, zowel via lezingen aan universiteiten en conferenties als via persoonlijke coaching van vertalers. Daarnaast beheert hij ook nog de populaire taalblog De Taalfluisteraar en geeft hij regelmatig lezingen in culturele en andere organisaties over waarom mensen in mythes geloven en de geschiedenis van Europese talen. Naast het vertalen is Herman een actieve badmintonspeler en tuurt hij graag naar de maan, planeten en sterren door zijn professionele telescoop.

Herman Boel/Alta Verba op LinkedIn, Twitter, Facebook
De Taalfluisteraar op Twitter en Facebook
Website: altaverba.be

 

Lisa Artois

De sprong naar zelfstandige –
de sleutels voor een geslaagd eerste jaar

Ik zal een uur lang praten over een aantal essentiële ‘sleutels’ die elke startende vertaler na ongeveer een jaar moet beheersen. Het gaat bijvoorbeeld om een USP, de juiste marketingmethode en een gestroomlijnde dienstverlening. Ik ga niet uitleggen hoe beginnende vertalers bijvoorbeeld LinkedIn optimaal kunnen gebruiken – daar is een uur veel te kort voor – maar deel enkele belangrijke lessen die ik de voorbije twee jaar heb geleerd om hen alvast op weg te helpen naar een sterke start.

 

Lisa Artois studeerde in juli 2017 af als vertaler Frans-Engels-Nederlands en startte toen meteen als student-ondernemer. Een jaar lang combineerde ze vertalen met de lerarenopleiding en toen ze in juli 2018 ook haar lerarendiploma behaalde, besloot ze zich volop te wijden aan vertalen. Ze beschouwt zichzelf als een echte ondernemer, die met haar blog Vertaalambities andere startende vertalers graag een hart onder de riem wil steken.

 

Lisa Artois op LinkedIn, Twitter, Facebook.
Websites: artoistranslations.eu en Vertaalambities

 

Gert De Sutter

‘t Is dat of niets!

Over de bovenkamer van de vertaler, en wat de fundamentele vertaalwetenschap daarover te zeggen heeft.

Hoe taalgebruikers omgaan met taalvariatie is een zeer rijke bron van informatie voor taalwetenschappers die iets te weten willen komen over de manier waarop taal in de maatschappij en in ons brein functioneert. In dit praatje wil ik tonen hoe wetenschappers aan de hand van subtiele vormen van syntactische variatie de relatie tussen sociale normen en cognitieve druk bij vertalers in kaart proberen te brengen. Dat onderzoek levert op zich geen directe economische of maatschappelijke meerwaarde, maar het geeft wel een interessante inkijk in datgene wat iedereen op dagelijkse basis gebruikt, maar niet altijd even goed begrijpt: taal en communicatie. Dit praatje wil op die manier ook een pleidooi zijn om naast het toegepaste vertaalonderzoek ook te blijven investeren in het fundamentele vertaalonderzoek.

 

Gert De Sutter is hoofddocent aan de Universiteit Gent. Hij doet er fundamenteel vertaalwetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen (sociale) normen en cognitie bij vertalers.

 

Gert De Sutter op TwitterUGent, Google Scholar

 

 

Karolien van Eck

Een kijkje in de keuken van de juridisch vertaler & tolk

Een presentatie [van ongeveer 45 minuten + 15 min vragen] over mijn dagelijkse werkzaamheden als juridisch vertaalster, met aandacht voor:

  • Verschillende rechtsgebieden, specialisaties en mogelijkheden
  • Civiel / privaatrecht: Personen- en familierecht, Rechtspersonenrecht, Verbintenissenrecht; wat komt er zo allemaal op mijn bord?
  • Strafrecht: hoe en wanneer kom ik in beeld?
  • Vertalen binnen de EU; Europese richtlijnen, verordeningen, modelformulieren, etc.

Ik zal vooral praktische voorbeelden geven met algemene informatie over waar je de nodige informatie kunt vinden en tips en trucs.

 

Karolien van Eck is freelance beëdigd vertaalster Portugees, woonachtig in Portugal. Zij heeft aan de Universiteit van Utrecht de studie Portugese Taal en Cultuur en het masterprogramma Vertalen gevolgd en is sinds 1992 beëdigd voor de talencombinatie Nederlands/Portugees. Haar klantenbestand is heel divers: (kleine) ondernemingen, overheden, particulieren, bedrijven, internationale vertaalbureaus, etc. Karolien hecht veel belang aan permanente educatie van professionele vertalers en tolken en neemt regelmatig deel aan trainingen en opleidingen op het gebied van (juridische) vertaling. Ze schrijft ook blogposts over taal en vertalen, die ze deelt op haar website.

Karolien van Eck op LinkedIn, Twitter, Facebook
Website: karolienvaneck.com

 

Reglindis De Ridder

“Geen geintjes” – Natiolectismen
in de ondertitels van de Vlaamse openbare omroep

In deze presentatie bespreek ik de resultaten van mijn onderzoek naar het gebruik van Belgisch-Nederlandse en Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen (natiolectismen) in televisieondertitels van de VRT. Sinds 1998 is het gebruik van Belgisch-Nederlandse natiolectismen bij de VRT in theorie toegelaten. Via corpusanalyse ben ik nagegaan in welke mate ze in de praktijk in ondertitels voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zal ik ook vergelijken met het (ver)taalbeleid van uitgeverijen.

 

Nadat ze in Brussel haar vertalersopleiding had afgerond, besloot Reglindis De Ridder zich te specialiseren in ondertiteling. Aan de universiteit van Sheffield volgde ze daarom een tweede masteropleiding in audiovisuele vertaling. Aan Dublin City University is ze dan gepromoveerd op onderzoek naar het taalbeleid van de Vlaamse openbare omroep met betrekking tot het gebruik van Belgisch-Nederlands in televisieondertitels. Momenteel werkt Reglindis aan een onderzoeksproject over nasynchronisatie voor Nederlandstalige kinderen aan de Universiteit van Stockholm.

Reglindis De Ridder op LinkedIn, Twitter, Facebook, SU

 

Stan De Vocht

Vertaal je auteursrechten naar minder belastingen

Er gaat heel wat de ronde over auteursrechten, wie hiervoor in aanmerking komt, en hoe je er precies een voordeel uit haalt. Het is jammer genoeg dermate ingewikkeld dat het voor freelance-vertalers soms erg moeilijk is om dit zelf in goede banen te leiden. Creative Shelter biedt een totaaloplossing en zorgt ervoor dat de gehele procedure, van contract tot factuur, correct afgehandeld wordt. Dankzij deze weg worden ook opdrachtgevers niet belast met extra werk of verantwoordelijkheid: een struikelblok voor veel freelancers. Ook vertalers hebben het recht om hun auteursrechten te valoriseren, en Creative Shelter legt graag uit hoe dat op een eenvoudige manier kan.

 

Creative Shelter is een initiatief van Stan De Vocht. Stan heeft zowel de academische bagage als de praktijkervaring om van hem dé expert in intellectuele eigendom te maken. Zijn missie is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen om de intellectuele eigendom die ze in handen hebben te valoriseren.

• Master in de Rechten – UGent
• ManaMa in Intellectuele Eigendom – HUB
• Manager IP & Technology Transfer @iMinds
• Innovation Manager @imec
• oprichter Creative Shelter (freelancers) & Innovation Shelter (ondernemers)
• en meer dan 10 jaar praktijkervaring in de sector intellectuele eigendomsrechten.

Creative Shelter op LinkedIn, Instagram, Facebook.
Website: creativeshelter.be

 

Caroline Bries & Cédric Degallaix

Improve your productivity with LSP.expert

LSP.expert is an all-in-one tool that helps freelance translators and translation agencies manage their jobs, invoices, quotes, clients, suppliers, etc. in just a few clicks. Our goal is to help our users save time and keep a clear view of their activity (thanks, among other things, to a lot of interesting reports). We will guide you through the biggest functionalities of LSP.expert, doing everything with you from scratch, so that you can become more productive and stop losing time on the administrative part of your activity.

 

Caroline Bries is a freelance translator living in Brussels. She has been a translator for 13 years, first in various translation agencies and then as a freelancer, as from 2016. She works from English and Dutch into French. She’s also the co-founder of LSP.expert, an all-in-one tool that helps freelance translators and translation agencies manage their jobs, invoices, quotes, clients, suppliers, etc. in just a few clicks.

 

Cédric Degallaix is an IT Consultant and Software Developer with almost 15 years of experience. Together with Caroline Bries, they developed LSP.expert, a translation management system that is easy to use and helps translators manage their whole business, from jobs to clients, invoices, quotes, reports, expenses, outsourcing, etc. in a few clicks.

 

LSP.expert op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram

Caroline en Cédric op LinkedIn

 

Nathalie De Sutter

Neurale machinevertaling: een volgende stap naar bruikbaarheid in vertaalproductie?

Volgens de Europese Commissie is 2018 het eerste jaar dat meer dan de helft van de vertaalbureaus en freelance vertalers verklaren dat zij op de een of andere manier machinevertalingen gebruiken. Toch zijn er nog een aantal hindernissen, aangezien slechts 20% van de respondenten het dagelijks gebruikt. Deze presentatie schept een helder en neutraal beeld van de evolutie die de technologie de voorbije 70 jaar doormaakte, en de impact van de recentste ontwikkelingen op vlak van neurale modellen en deep learning. Verder komen enkele use cases aan bod: wat zijn de meest productieve MT engines en hoe worden ze ingezet op een effectieve manier? Welke prijsmodellen hanteren de belangrijkste leveranciers en hoe gaan zij om met privacy en gegevensbescherming? Deelnemers krijgen concreet advies over het selecteren van geschikte projecten en inhoudstypes voor het toepassen van MTPE (Machine Translation Post-Editing) en krijgen inzicht in de tools die productiviteit meten om een realistisch kostenmodel op te stellen en de Return on Investment te berekenen.

 

Nathalie De Sutter is al bijna 20 jaar actief in de taalsector. Ze is master in de Oosterse Talen en Culturen (UGent) en volgde het postgraduaat Meertalige Bedrijfscommunicatie (UAntwerpen). Bij Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) werkte ze mee aan de ontwikkeling van een text-to-speechsysteem voor Hindi en Urdu. Voordat ze in 2015 besloot een eigen partnerbedrijf op te richten binnen de Cronos Groep vervulde ze diverse rollen als Key Account Manager en consultant en volgde ze verschillende opleidingen, waaronder aan de Vlerick Business School. Nathalie is ook actief als gastdocent aan de KU Leuven, VUB, UGent en ULB.

Haar expertise komt bij Untranslate goed van pas, aangezien het bedrijf niet alleen professionele vertaaldiensten levert, maar ook advies en consultancy op het gebied van taaltechnologie (NLP, terminologiebeheer, semantische search, machinevertaling en procesautomatisering). Untranslate is het eerste vertaalbureau in de Benelux dat van KIWA het ISO-certificaat 18587:2017 voor post-editing van machinevertaling heeft verkregen.

 

Nathalie De Sutter op LinkedIn

 

Met dank aan onze sponsors:

 

 

< Terug naar de evenementpagina

 

Leave a Reply