Programma Taalconferentie 2017

29 aug 2017 | Programma Taalconferentie 2017 |

< Terug naar de evenementpagina

 

Vrijdag 6 oktober: netwerkavond

 

18:00 uur Netwerkavond in O’Leary’s (Dok Noord; niet inbegrepen in de inschrijvingsprijs)

Meer informatie hier

 

Zaterdag 7 oktober: conferentie

(scroll omlaag voor meer informatie over de presentaties en de sprekers)

Uur Zaal 1 Zaal 2
08:00 Registratie & koffie
09:00 Inleiding
Sébastien, Mick en Tom
09:20 De Mystery Shopper bezoekt de vertaalmarkt
Tony Parr
10:20 Koffiepauze
10:40 Het gebruik van CAT-tools en corpora bij professionele vertalers in België
An Lambrechts
Externe vertaalkwaliteit bij de Europese Commissie
Jeroen Aspeslagh
11:10 Taal op websites
Miet Ooms
Internetbronnen voor terminologie – en hoe ze te gebruiken
Joost Buysschaert
12:20 Lunch
13:35 De achilleshiel van vertalers – een paar mythes onderuitgehaald
Karolien van Eck
De vingerafdruk van de vertaler. Op zoek naar het onvindbare?
Gert De Sutter
14:35 Sekse en gender en hun invloed op tolkstrategieën
Bart Defrancq
Ik wil ondertitelen!
Susanne Verberk
15:05 (Ver)taalkwaliteit meets politiek: hoe regeringsleiders in 24 talen (laten) communiceren
Frieda De Vos & Patrick Weymeis
In goede en kwade tijden… Tot de dood ons scheidt
Rita Roggen
16:05 Koffiepauze
16:25 Automatische vertaalsystemen krijgen hersenen, maar maakt dat hen beter?
Joke Daems & Lieve Macken
Marketing op sociale media: een inleiding
Herman Boel
17:25 Slotwoord & receptie aangeboden door de BKVT

 

Met dank aan onze sponsors:

UGentBKVT-logo

 

 

 

 

 

 

Wat meer over de sprekers en hun lezingen

An Lambrechts – KULeuven

Het gebruik van CAT-tools en corpora bij professionele vertalers in België

Onderzoek toont aan dat corpora, in tegenstelling tot CAT-tools, nog steeds niet erg populair zijn in de professionele Belgische vertaalwereld. Uit een enquête die ik in het kader van mijn doctoraat onder professionele Belgische vertalers heb uitgevoerd blijkt dat ook in België corpora in vergelijking met CAT-tools voorlopig nog geen prominente plaats in de professionele vertaalwereld hebben veroverd, hoewel is aangetoond dat met name monolinguale corpora de vertaalkwaliteit positief kunnen beïnvloeden.

Ondanks dat corpora nog niet tot de standaarduitrusting van veel professionele vertalers behoren, blijkt uit mijn enquête dat er in België wel een zekere interesse voor corpusgebruik in vertaling is. Bovendien is in de toekomst verder vertaalonderzoek nodig om na te gaan of corpora en CAT-tools, met name vertaalgeheugensystemen, en idealiter een combinatie hiervan, de vertaalkwaliteit en -efficiëntie verhogen.

Deze presentatie is bedoeld voor startende en ervaren vertalers die gebruikmaken van CAT-tools en/of corpora en graag willen weten hoe populair deze hulpmiddelen zijn in de professionele Belgische vertaalwereld en voor alle vertalers die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van corpora in vertaling en hier meer over willen weten.

An Lambrechts werkte tien jaar als in-house vertaalster gespecialiseerd in medische, juridische en technische vertalingen vanuit het Engels, het Frans en het Duits naar het Nederlands. In september 2016 startte ze met doctoraatsonderzoek over de invloed van CAT-tools en corpora op de kwaliteit en efficiëntie van gespecialiseerde vertalingen.

Foto_An Lambrechts

 

 

 

 

An Lambrechts op LinkedIn

 

Frieda De Vos & Patrick Weymeis

(Ver)taalkwaliteit meets politiek: hoe regeringsleiders in 24 talen (laten) communiceren

Wij willen een beschrijving geven van het mechanisme dat in de loop van de jaren in de talendienst van de Raad is ontwikkeld voor kwaliteitsborging en inhoudelijke en terminologische stroomlijning, in de 24 EU-talen, van de teksten die de Europese Raad naar buiten brengt.

Patrick Weymeis is linguïst (1979-2016) en kwaliteitsbewaker (2002-2016) (gepensioneerd) van de Nederlandse taalafdeling van de EU-Raad van ministers.

Frieda De Vos is linguïst (1987-maart 1998) en hoofdterminoloog van de Nederlandse taalafdeling van de EU-Raad van ministers (maart 1998 – heden).

 

Patrick Weymeis Frieda De Vos

 

Gert De Sutter – UGent

De vingerafdruk van de vertaler. Op zoek naar het onvindbare?

In deze presentatie wil ik samen met het publiek nagaan of vertalers op een andere manier gebruik maken van de talige middelen die een taal ter beschikking stelt en of het dus mogelijk is om de linguïstische vingerafdruk van de vertaler te bepalen. Aan de hand van het onderzoek dat de afgelopen jaren in de onderzoeksgroep EQTIS uitgevoerd is, wil hij laten zien dat ervaren, professionele vertalers aantoonbaar andere keuzes maken dan beginnende vertalers en – zij het in mindere mate – dan andere professionele schrijvers. De vraag hoe dat komt, is minder gemakkelijk te beantwoorden. Samen met het publiek wil hij nadenken over het bilinguale brein van de vertaler, de invloed van de brontaal, cognitieve verwerkingskosten en de druk van het taalbeleid.

Deze presentatie is gericht op vertalers en tolken, en iedereen die breed geïnteresseerd is in taal en communicatie.

Gert De Sutter is hoofddocent aan de Universiteit Gent en coördinator van de onderzoeksgroep EQTIS (http://research.flw.ugent.be/en/eqtis). Hij doceert onder meer Toegepaste Taalkunde I (deel Vertaalwetenschap) en Taalnormering van het Nederlands. In zijn onderzoek gaat hij na hoe vertalers gebruik maken van het linguïstische repertorium dat hun ter beschikking staat, en hoe hen dat (niet) onderscheidt van andere professionele taalgebruikers.

Gert De Sutter

 

 

 

 

Gert De Sutter op TwitterUGent, Google Scholar

 

Herman Boel – Alta Verba

Marketing op sociale media: een inleiding

Vertalers krijgen wel eens te horen dat als ze willen groeien en eindklanten willen verwerven, ze aan marketing moeten doen, en bij voorkeur op sociale media. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe begin je eraan? Herman Boel geeft een overzicht van marketing op sociale media en geeft diverse nuttige tips en info die je op weg helpen.

Doelgroep: alle vertalers, zowel beginnende als ervaren, die nog niet aan marketing op sociale media doen of die nog maar hun eerste stappen hebben gezet.

Na 15 jaar projectmanagement in enkele Belgische vertaalbureaus vestigde Herman Boel zich in 2011 als zelfstandig vertaler onder de bedrijfsnaam Alta Verba. Daarnaast is hij auteur van zeven non-fictieboeken (zes bij uitgeverij Lannoo) waarvan één in het Chinees werd vertaald, en is hij als De Taalfluisteraar actief als taalblogger. Sinds kort coacht hij ook beginnende en gevestigde vertalers zodat ze nog beter kunnen ondernemen.

HermanBoel

 

 

 

 

Herman Boel op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram | als Taalfluister: website, Facebook, Twitter | als auteur | als vertalerscoach

 

Jeroen Aspeslagh

Externe vertaalkwaliteit bij de Europese Commissie

Elke jaar produceert het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie ruim twee miljoen vertaalde bladzijden. De Nederlandse Taalafdeling neemt daarvan zo’n 80 000 bladzijden voor haar rekening.
Steeds vaker roepen we daarbij ook externe hulp in. Net als bij interne medewerkers verwachten we van externe vertalers teksten van onberispelijke kwaliteit die we vrijwel onmiddellijk kunnen publiceren.
Hoe zorgt DG Vertaling ervoor dat de externe partners vertalingen leveren die voldoen aan onze kwaliteitseisen? Hoe evalueren we de kwaliteit van die externe vertalingen? Welke criteria gebruiken we en hoe geven we feedback? Welke plaats nemen de evaluaties in het hele vertaalproces in? Hoe gebruiken we onze evaluaties en feedback om de kwaliteit van het hele vertaalproces te verbeteren?
Een Europees verhaal over tekstsoorten en verwachtingen, briefings en evaluaties, foutcodes en feedback.

Jeroen Aspeslagh werkt sinds 2012 als kwaliteitscoördinator en hoofdterminoloog bij de Nederlandse Taalafdeling van de Europese Commissie. Een fijne taalbaan in dienst van de Europese burger.
Maar ook daarvoor stond taal al centraal. Van 2002 tot 2011 leidde Jeroen zijn eigen vertaal- en redactiebureau in Brussel. Als kwaliteitsmanager van een toonaangevend Brussels vertaalbureau waakte hij rond de eeuwwisseling over alle stappen van het vertaalproces.
Zijn eerste sporen als vertaler en (eind)redacteur verdiende hij in de periode 1992-1999 bij verschillende organisaties in de taalsector.
Na zijn master Engelse taal- en letterkunde in Antwerpen en Leuven verbleef Jeroen in het kader van een Erasmusuitwisseling een jaar aan de Universiteit van Edinburgh en woonde hij een jaar in Aix-en-Provence.

Jeroen Aspeslagh

 

 

 

 

Jeroen Aspeslagh op LinkedIn.

 

Joost Buysschaert – UGent

Internetbronnen voor terminologie – en hoe ze te gebruiken

Uit een enquête (2017) van SDL bij meer dan 2700 vertalers en bureaus blijkt dat terminologie het vaakst genoemd wordt als een op te lossen probleem bij review en revisie. Het internet biedt tal van mogelijkheden om definities en vertalingen te zoeken van probleemtermen en elke vertaler heeft wel zijn voorkeursites. In de presentatie wordt een ruim overzicht gegeven van mogelijkheden en hoe ze te gebruiken.

Doelgroep: dit thema kan zowel beginnende als ervaren vertalers aanspreken.

Joost Buysschaert was tot oktober 2016 hoogleraar in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij verzorgde er niet alleen cursussen Engels, waaronder ook medische vertaling, maar was verder nog titularis van de cursus Terminologie en vertaaltechnologie. Ook na zijn emeritaat is hij nog sterk betrokken bij het Centrum voor Terminologie van zijn vakgroep (www.cvt.ugent.be) en geeft hij nog gastcolleges en kortlopende opleidingen over terminologie, onder meer voor vertalers van de Europese Unie.

Joost

 

 

 

 

Joost Buysschaert op LinkedIn, UGent, UGent

 

Karolien van Eck – freelance vertaalster

Achilleshiel van vertalers – een paar mythes onderuit gehaald

Er bestaat een aantal hardnekkige ideeën onder vertalers waarover ik mijn licht laat schijnen, zoals:

  1. Juridisch vertalen en CAT-tools
  2. Vertalen naar je moedertaal?
  3. Fit for Purpose, moet het altijd perfect?
  4. De klant is koning?

Doelgroep: vertalers in het algemeen / juridisch vertalers in het bijzonder

Karolien van Eck is freelance juridisch vertaalster Portugees, opgeleid aan de universiteit van Utrecht. Woonachtig in Portugal. 20 jaar ervaring. Co-auteur van het Groot Portugees Woordenboek (Spectrum/Verbo).

foto karolienvaneck

 

 

 

 

 

 

Miet Ooms – WebRed

Taal op websites

Een jaar geleden lanceerde ik de vragenlijst ‘Taal op websites’, waarin ik peilde naar de invloed die taalfouten op een commerciële website hebben op het surfgedrag van potentiële klanten. In december heb ik die afgesloten met 252 ingevulde formulieren. In deze lezing presenteer ik de volledige en gedetailleerde resultaten van die vragenlijst.

De vragenlijst bestond uit drie delen. In het eerste deel moesten de respondenten vijf schermafbeeldingen beoordelen: aangeven welk type fouten ze zagen en of ze de site, en dus het bedrijf, op basis hiervan betrouwbaar vonden. Het was de bedoeling om te achterhalen of mensen alle types fouten zien en welke het zwaarst doorwegen.

Hoewel de testgroep relatief klein is, 252 respondenten, vergelijk ik voor elk deel ook de verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, beroepsgroepen (taal vs niet taal) en mannen/vrouwen met elkaar. Dat is mogelijk interessant voor mensen die voor die specifieke doelgroepen werken.

Bedoeling is om een instrument in handen te hebben waarmee we (potentiële) klanten het belang van correcte taal op hun bedrijfswebsites duidelijk kunnen maken. Want een ding is alvast duidelijk: er zijn mensen die afhaken als ze taalfouten of onduidelijkheden op een site zien. En elke verloren klant is er altijd een te veel.

Doelgroep: vertalers, copywriters en andere tekstschrijvers.

Miet Ooms is freelance vertaler Duits en Engels. Daarnaast was ze jarenlang freelance taaldocent en heeft ze enkele maanden als taaladviseur gewerkt voor de Taaltelefoon. Op haar website Taalverhalen.be deelt ze taalnieuwtjes, recenseert ze de nieuwste taalboeken en publiceert ze mini-onderzoekjes naar de variatie in het Nederlands, die ze via taalkaarten in beeld brengt. Ze schrijft geregeld artikelen voor Taalunie:Bericht, de Taalsector, Over Taal en Onze Taal en geeft lezingen en workshops over het Nederlands in België, spelling en taaladvies.

Miet Ooms

 

 

 

 

Miet Ooms op LinkedIn, Twitter, Facebook, website

 

Ritta Roggen

Hoe start je, maar vooral: hoe blijf je doorgaan? Moeten we bang zijn van de robot? Hoe voorkom je een burn-out? Kunnen we blijven bijstuderen en heroriënteren?

Jeugd: in Duitsland, een jaar Frankrijk, enkele jaren Antwerpen. Opleiding: Secundair: Latijn-Wiskunde, maturiteitsexamen over La peste van Camus. Hoger onderwijs: vertaler/tolk HIVT RUCA (UAntwerpen) en universiteit Heidelberg. Loopbaan: HIVT, nu Universiteit Antwerpen: Duits: vertaalvakken, taalvaardigheid, tekstanalyse; algemeen mastervak: deontologie en beroepspraktijk. Sinds 7 september 1984 eigen vertaalkantoor ‘Allemania bvba’ met volledige taalservice, maar klemtoon op Duits. Beëdiging: 1981.

Rita Roggen

 

 

 

 

Rita Roggen op LinkedIn

 

Susanne Verberk – Nevero

Ik wil ondertitelen!

Ondertitelen spreekt tot de verbeelding. Dat blijkt wel uit de mails die ik regelmatig krijg van al dan niet pas afgestudeerde vertalers die graag als ondertitelaar aan de slag willen.

In mijn presentatie zal ik allereerst vertellen wat ondertitelen is en ook wat het niet is, want daar bestaan nogal wat misverstanden over. Daarna ga ik in op wat je moet kennen en kunnen om als ondertitelaar te werken en tot slot geef ik een aantal praktische tips en do’s-and-don’ts voor wie nog steeds geïnteresseerd is in deze bijzondere vorm van vertalen.

Doelgroep: al dan niet pas afgestudeerde vertalers die als ondertitelaar aan de slag willen en verder iedereen die wil weten hoe die witte letters onder aan het scherm eigenlijk tot stand komen.

Susanne Verberk is sinds 1998 werkzaam als (audiovisueel) vertaler. Na bijna tien jaar afwisselend in loondienst en als freelancer gewerkt te hebben, richtte ze in 2007 haar eigen bedrijf op, dat de naam Nevero kreeg. In 2016 volgde een tweede vestiging in Nederland. Beide vestigingen zijn gespecialiseerd in audiovisuele vertaling en met name mediatoegankelijkheid (ondertiteling voor doven en slechthorenden en audiodescriptie voor blinden en slechtzienden). Daarnaast is het geven van cursussen en workshops een steeds belangrijkere activiteit geworden. Meer informatie op www.nevero.be en www.nevero.nl.

Foto_Susanne_Verberk

 

 

 

 

Susanne Verberk op LinkedIn, Twitter, Facebook

 

Tony Parr

‘De Mystery Shopper bezoekt de vertaalmarkt’
(een verrassende kijk in de keuken van vertalers en vertaalbureaus, op basis van onze onderzoeken in Nederland in 2015 en in Engeland in 2017)

  • Zijn de vertalingen die vertalers en vertaalbureaus leveren, hun geld waard?
  • Leveren vertalers en vertaalbureaus wat ze zeggen te leveren: komen ze hun beloften na?
  • Communiceren vertaalbureaus goed met hun klanten?

 

Tijdens deze verrassende kijk in de keuken van vertalers en vertaalbureaus krijg je inzicht in de professionaliteit van de (zakelijke) vertaalmarkt. Hiervoor maken we gebruik van de resultaten van twee marktonderzoeken die we in 2015 (in Nederland) en in 2017 (in het VK) samen met een marketingdeskundige hebben uitgevoerd. Je krijgt een beeld van hoe vertalers en vertaalbureaus zich presenteren, hoe ze met klanten communiceren en wat voor kwaliteit ze leveren.

Doelgroep: beroepsvertalers en vertaalstudenten

Tony Parr studeerde Nederlands en Frans aan de universiteit van Cambridge en begon in 1980 zijn werkzaamheden als vertaler bij Vertaalbureau Bothof in Nijmegen. Van 1983 tot 1988 werkte hij bij de vertaaldienst van de toenmalige NMB Bank (nu ING) in Amsterdam, vanaf 1986 als senior vertaler. Van 1988 tot 1996 was hij werkzaam als docent Engels aan de Faculteit Tolk-Vertaler van de Hogeschool Maastricht. In deze periode was hij ook examinator bij de Commissie Staatsexamens en haar opvolger de Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT). Sinds 1996 werkt hij fulltime als zelfstandig vertaler en language editor voor verschillende organisaties, zoals banken, ontwikkelingsinstituten, overheidsinstellingen, hogescholen en particuliere bedrijven. Hij vertaalt met name allerlei vormen van bedrijfscommunicatie, zoals persberichten, nieuwsbrieven, websites, verslagen, artikelen voor personeelsbladen en andere teksten die de nodige creativiteit van de vertaler vergen. Sinds 1982 is hij ook beëdigd vertaler (voor zowel Frans als Engels).

Onder de naam ‘Teamwork’ organiseert Tony, samen met zijn compagnon Marcel Lemmens, sinds 1993 workshops, cursussen en congressen voor professionele vertalers en editors. Zij zijn tevens de auteurs van het bekende Handboek voor de Vertaler Nederlands-Engels (voor meer informatie: www.intertaal.nl).

Tony Parr cropped 23-11-16

 

 

 

 

Tony Parr op LinkedIn, website, Teamwork

 

Bart Defrancq – UGent

Sekse en gender en hun invloed op tolkstrategieën

In de presentatie van hooguit 30 minuten wil ik resultaten bespreken van onderzoek naar sekse- en genderdimensies van het simultaan tolken. Daarin proberen we voor plausibele man-vrouwverschillen (geheugenprestaties, gebruik van hedges, beleefdheidsstrategieën) te bepalen of ze ook in het simultaan tolken een rol spelen.

Bart Defrancq is hoofddocent tolken en juridisch vertalen en het hoofd van de opleidingen tolken (master in het tolken, postgraduaat in het conferentietolken) aan UGent. Hij behaalde in 2002 zijn doctoraat in de taalkunde aan UGent en maakte de overstap naar Hogeschool Gent in 2007, om uiteindelijk opnieuw naar UGent over te stappen bij de hogeschoolintegratie. Hij voert onderzoek naar verscheidene facetten van het conferentietolken en gerechtstolken.

Bart Defrancq

 

 

 

 

Bart Defrancq op LinkedIn

 

Joke Daems en Lieve Macken – UGent

Automatische vertaalsystemen krijgen hersenen, maar maakt dat hen beter?

Automatische vertaalsystemen zullen er misschien niet voor zorgen dat de vertaler binnenkort zonder werk zit, maar ze zijn niet meer weg te denken uit de huidige vertaalindustrie. In deze presentatie kijken we naar de impact van het gebruik van automatische vertaalsystemen op het vertaalproces. Is post-editen (het verbeteren van output van zo’n systeem) sneller dan manueel vertalen? Wat gebeurt er met de kwaliteit? En beleef ik als vertaler nog wel plezier aan mijn job?

Daarnaast willen we samen met de deelnemers vooruitkijken. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikgemaakt van ‘neural machine translation’ (automatische vertaalsystemen waarbij de technologie ongeveer opgebouwd wordt als een menselijk brein), wat betekent dat onze bestaande verwachtingen van het post-editen misschien helemaal niet meer gelden. Zijn deze neurale systemen effectief beter? Wat is de impact op het post-editen? Welke vragen hebben vertalers bij het gebruik van dergelijke technologieën?

Joke Daems werkt als doctor-assistent voor het departement Vertalen, Tolken en Communicatie (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) van de Universiteit Gent. Als onderzoeker is ze verbonden aan de onderzoeksgroep LT³ (Language Translation and Technology Team, lt3.ugent.be). Haar onderzoek richt zich op het gebruik van automatische vertaalsystemen bij het vertalen. Daarnaast biedt ze ondersteuning aan het Ghent Centre for Digital Humanities (ghentcdh.ugent.be) op vlak van digitale tekstanalyse.

Joke_bw

 

 

 

 

Joke Daems op LinkedIn, UGent

Lieve Macken is docent vertaaltechnologie aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust voornamelijk op de interactie tussen mens en machine (o.a. het post-editen van automatische vertalingen, het automatisch inschatten van de kwaliteit en verstaanbaarheid van automatische vertalingen, het automatisch detecteren van vertaalmoeilijkheden in een tekst).

Lieve Macken

 

 

 

 

Lieve Macken op LinkedIn, UGent

< Terug naar de evenementpagina

 

Leave a Reply