Opleidingsnamiddag 3 juni 2016: programma

Algemene info: klik hier

 

Een precies uurrooster volgt nog, maar we starten met de inleiding om 13.00 uur en eindigen rond 17.30 uur met een receptie die deze keer, net zoals voor onze Taalconferentie van 2014, opnieuw aangeboden wordt door de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

 

13.15 uur – plenair: Mind the gap: vertaling als dienstverlening in de eenentwintigste eeuw

Gys-Walt Van Egdom

Kwaliteit, dát is wat wij als vertalers menen te leveren. Maar wat is kwaliteit? Iedereen lijkt een andere invulling aan het begrip ‘kwaliteit’ te geven. Om die reden zijn er (dienst)normen vastgelegd – denk aan ISO 17100 – en hebben academici, beroepsbeoefenaars en belanghebbenden de criteria voor vertaalkwaliteit in kaart gebracht en in tal van beoordelingsmodellen verwerkt. Met die normen en modellen hopen we de zgn. quality gaps te kunnen dichten. Het is echter zeer de vraag of dat lukt. Én het is maar zeer de vraag of die gaps wel moeten worden gedicht.

Tijdens deze workshop wordt het thema ‘kwaliteitsbeheer’ uitgebreid behandeld. We bespreken:

 • de relevantie van het gaps model (Parasuraman e.a.: 1985) voor de vertaalindustrie;
 • de invloed van technologie op vertaalkwaliteit en -kwaliteitsbeheer;
 • de eerste resultaten van het onderzoek van het lectoraat International Relationship Management (Zuyd Hogeschool, Nederland) naar de perceptie van kwaliteit.

Van Egdom (1983) heeft een masterdiploma vertalen en een doctoraalbul taal- en letterkunde op zak. Sinds 2014 is hij als docent-onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool. Hij doceert aan de Vertaalacademie de vakken vertaalwetenschap en terminologie en is onderzoeksmedewerker van de lectoraten Vertaaldidactiek en International Relationship Management.

 

13.45 uur – plenair: Spelling voor taalprofessionals

Miet Ooms – Webred

Tijdens deze training komen de struikelblokken in de spelling aan bod. Via oefeningen en wat extra tips en ezelbruggetjes zullen we de meest lastige regels te drillen, zodat je ze nadien niet meer voortdurend hoeft op te zoeken.

 • Testdictee en korte inleiding
 • Een vijftal veelvoorkomende struikelblokken behandelen:
  • Voorbeelden geven
  • Regel uitleggen aan de hand van voorbeelden
  • Waar mogelijk ezelsbruggetjes en tips aanhalen
 • Het testdictee samen corrigeren aan de hand van het geleerde

Het parcours van Miet Ooms:
Licentiaat Germaanse Talen Nederlands en Duits, 1996, KU Leuven
Van 1997 tot 2005 wetenschappelijk medewerker Woordenboek van de Limburgse Dialecten en Woordenboek van de Brabantse Dialecten, KU Leuven (in samenwerking met U Gent en Radboud Universiteit Nijmegen)
Van 2003 tot 2007 leerkracht secundair onderwijs Nederlands en Duits
Van 2006 tot 2013 freelance taaldocent Nederlands voor anderstaligen en Duits
Van 2014 tot 2015: medewerker Taaltelefoon
Sinds 2006: freelance vertaler Duits en Engels -> (Belgisch-)Nederlands
Sinds 2015: blogger en taalonderzoeker via Taalverhalen.be
Schrijft ook artikels over taal voor De Taalsector, Over Taal, Onze Taal, Taalunie:Bericht, …

Volg Miet Ooms op LinkedIn, Twitter, en Facebook.

 

15.15 uur – parallelle sessie: Transcreation: vertalen, maar dan anders

Percy Balemans – freelance vertaalster

We kennen ze allemaal wel: voorbeelden van reclamecampagnes die de plank misslaan omdat ze niet zijn aangepast aan de doelgroep in een ander land. Of vertaalde slogans die heel wat anders blijken te betekenen dan de bedoeling was. Om dit soort fouten te voorkomen, moeten reclameteksten op een andere manier worden vertaald dan gewone teksten. Dit wordt ook wel ‘transcreation’ genoemd. Deze workshop laat zien hoe transcreation in de praktijk werkt en de deelnemers kunnen zelf aan de slag met een aantal voorbeelden (uit het Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands). Doelgroep: vertalers met enige ervaring.

Percy Balemans studeerde in 1989 af aan de Vertaalacademie in Maastricht. Na een aantal jaar in-house bij een vertaalbureau te hebben gewerkt, dook ze 15 jaar onder in de ICT-wereld, waar ze onder andere werkzaam was als technisch schrijver, copywriter, information designer, webredacteur en trainer. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en één vertaalopdracht was voor haar voldoende om weer terug te keren in het vertaalvak. Sinds 2007 werkt ze als fulltime freelance vertaler Engels-Nederlands en Duits-Nederlands. Ze is gespecialiseerd in het vertalen van advertenties en reclamemateriaal (transcreation) en van teksten op het gebied van mode, kunst en toerisme. Percy is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), Chartered Linguist (Translator) en lid van het Chartered Institute of Linguists (CIOL) en lid van  de American Translators Association (ATA).

Volg Percy Balemans op LinkedIn, Twitter, Facebook en via haar website.

 

15.15 uur – parallelle sessie: De jaarrekening, een bron van informatie

Luc Hannes – Euro-Finance Translations

Basisbegrippen nodig voor het lezen van een jaarrekening. Een opfriscursus voor gevestigde financieel vertalers en een goede start voor beginnend financieel vertalers.

Luc Hannes is sinds 1983 actief in de banksector en de factoringwereld, in een eerste periode in een opleidingstraject (daar een diploma Romaanse Filologie niet direct leidt tot een verantwoordelijke functie in de financiële sector). Na de smaak van de kredietverlening en de commerciële contacten met ondernemingen beet te hebben, is hij verder doorgegroeid naar het segment Corporate, zowel in België als in Nederland, voor Generale Bank en Crédit Lyonnais. Later kreeg hij de verantwoordelijkheid toegewezen om een volledige entiteit voor Eurofactor Nederland op te zetten in Rotterdam. Nadien vervulde hij enkele interimopdrachten o.a. bij Gerechtsdeurwaarderkantoor van Mastrigt en Fortis Commercial Finance. Na een uitstap in de golfwereld, als manager van twee clubs, in België en in Frankrijk, is Luc Hannes sedert 2010 actief als zelfstandig vertaler.

Volg Luc Hannes op LinkedIn, Twitter en Facebook.

 

15.15 uur – parallelle sessie: Niet bang voor de draak

Els Kennis en Karel Theys – freelance vertalers
Wim Evenepoel – co-founder en manager van E-DEO nv

Een demonstratie van Dragon NaturallySpeaking (Nederlands en Duits): dicteren in Word, gegevens invoeren in Excel, en vertalen in Trados Studio 2015 en Wordfast Classic. Demo in samenwerking met E-DEO, een Aalsterse verdeler van Dragon NaturallySpeaking. Doelgroep: vertalers die overwegen om Dragon NaturallySpeaking te gebruiken.

Over Els Kennis:
Licentiaat Germaanse Talen Duits-Engels, KU Leuven en Universiteit Antwerpen. Sinds 1984 leraar Duits bij http://www.lbconderwijs.be/. Daarnaast van 1993 tot 1999 in-house vertaler NL-D bij Ineos Phenol en sinds 2013 ondertitelaar voor Medialaan en vertaler D-N. Is dankzij Dragon verlost van RSI-klachten en kan goddank weer tennissen.

Volg Els Kennis op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Over Karel Theys:
Licentiaat-vertaler Engels-Duits, Rijkshogeschool voor Vertalers en Tolken, nu Erasmus Hogeschool in Brussel.
Zelfstandig vertaler sinds 1986. Sinds meer dan 10 jaar sterk toegenomen productiviteit dankzij de technologie van Lernout & Hauspie.

Volg Karel Theys op LinkedIn en Facebook.

 

 

Leave a Reply