Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van GentVertaalt, voornamelijk met betrekking tot de facturatie van evenementen.

Laatste update: 12/04/2016

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betalende evenementen die onder de naam van GentVertaalt worden georganiseerd, ongeacht of de facturerende entiteit Communicatiebureau Déesse bvba, Tom Van Cleempoel (TVC Translations) of Mick De Meyer (mdmx) is. Onder de naam ‘GentVertaalt’ wordt elk van de hierboven vermelde facturerende entiteiten bedoeld.

Inschrijvingen zijn pas definitief nadat GentVertaalt het overeengekomen bedrag voor deelname aan het evenement heeft ontvangen van de deelnemer.

Ingeschreven mensen die na betaling alsnog hun deelname willen annuleren, kunnen aanspraak maken op terugbetaling volgens onderstaand schema:

  • afzegging tot één maand vóór het evenement: 65% van het inschrijvingsgeld terugbetaald,
  • afzegging minder dan een maand vóór het evenement: 35% van het inschrijvingsgeld terugbetaald,

met dien verstande dat steeds een minimum van € 50 exclusief btw zal worden ingehouden. Het staat deelnemers wel vrij zich te laten vervangen door iemand anders, in plaats van hun deelname te annuleren. Verdere regelingen zijn dan onderling tussen de verhinderde deelnemer en diens vervanger te treffen, zonder inmenging van GentVertaalt.

GentVertaalt is niet aansprakelijk voor de goede werking van enig hulpmiddel van een deelnemer dat nodig is om een evenement te kunnen bijwonen en/of volgen. Deelnemers staan steeds zelf in voor de goede werking van hun hulpmiddelen, en in het bijzonder voor de controle van de compatibiliteit van hun hulpmiddelen met eventuele door GentVertaalt aangeboden of voorgestelde software.

GentVertaalt geeft ten laatste twee weken vóór elk betalend evenement uitsluitsel over het al dan niet plaatsvinden van dat evenement. Indien wordt beslist om het evenement af te gelasten, bijvoorbeeld wegens gebrek aan inschrijvingen, zal GentVertaalt binnen de twee weken na de afgelasting het volledige inschrijvingsbedrag terugstorten aan elke ingeschreven deelnemer. Verder kunnen ingeschreven deelnemers in geval van afgelasting onder geen beding aanspraak maken op enige andere compensatie.

Leave a Reply