Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
regelen
een gunst verlenen
matsen
politieagent
smeris
lastenboek
bestek
Dikke Van Dale
tas (koffie, thee …)
kop (koffie, thee …)
Frans tasse, Italiaans tazza, Arabisch ṭāsa, Perzisch tasht (schaal) Taalunieversum
Dikke Van Dale
‘prospectief om’ (zonder doel)

Hij ging weg om niet meer terug te komen.
Standaardtaal in het hele taalgebied. Taalunieversum
goed om weten
fijn om zien
ik weet niet wat doen

ik weet dat zijn
ik weet hem wonen
hij weet Gent niet liggen

Hoe ons bereiken?
goed om te weten
fijn om te zien
ik weet niet wat te doen

ik weet waar dat is
ik weet waar hij woont
hij weet niet waar Gent ligt

Hoe kunt u ons bereiken?

ik weet hem te wonen
hij weet Gent niet te liggen
VRT-taalcolumn: Het wat en hoe van om
e-ANS
verwijlinterest(en)
verwijlrente
nalatigheidsinterest
vertragingsrente
Dikke Van Dale
Het Vlaams Woordenboek
geen ernstige gevolgen hebben
minder erg aflopen dan men had gevreesd
gunstiger aflopen dan gevreesd werd
loslopen
(opluchting)
met een sisser aflopen
Andere betekenis in BE! Taaltelefoon
Dikke Van Dale
van te + infinitief

Hij vroeg mij van dat te doen.
Ze vragen van wat later te komen.
Ik zal proberen van niet te snoepen.
Het is de bedoeling van dat te doen.
Hij vroeg mij (om) dat te doen.
Ze vragen (om) wat later te komen.
Ik zal proberen (om) niet te snoepen.
Het is de bedoeling (om) dat te doen.
Betekenis 31 van van in DVD: leenvertaling van Frans «de» (Belgisch-Nederlands, niet algemeen) om Dikke Van Dale
Taaltelefoon
impressionant
indrukwekkend
Dikke Van Dale