Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
sensibiliseren
sensibiliseringscampagne
bewust maken voor
warm maken voor
belangstelling wekken voor
bewustmakingscampagne
voorlichtingscampagne
VRT-taal
op de buiten
op het platteland
Geen label in DVD, maar VRT-taal beschouwt het als spreektalig. Dikke Van Dale
VRT-taal
worstenbroodje
saucijzenbroodje
saucijs
Worstenbroodje komt ook wel in NL voor. Dikke Van Dale
laat ons
laat mij

Laat mij maar meteen beginnen.
Laat ons nu eindelijk vertrekken.
laten we
laat ik

Laat ik maar meteen beginnen.
Laten we nu eindelijk vertrekken.
Laat mij … of laat ons … is gangbaarder in BE dan in NL, waar het meestal tot het formele taalgebruik behoort. Wel landneutraal is de religieuze formule Laat ons bidden. Taalunieversum
om zeep zijn, gaan
(De wereld is om zeep — Urbanus)

ten onder gaan, tenietgaan, teloorgaan

Wel landneutraal:
om zeep helpen, brengen
= doen ten onder ,teniet-, teloorgaan
Opgelet: om zeep zijn/gaan is Belgisch-Nederlands in de figuurlijke betekenis teloorgaan, maar wel standaardtaal in het hele taalgebied in de letterlijke betekenis dood zijn/gaan Dikke Van Dale
Onze Taal
spitstechnologie
(uiterst) geavanceerde technologie
de laatste (nieuwe) technologie
hightech
Leenvertaling van Frans technologie de pointe. Van Dale FR-NL vertaalt dat als speerpunttechnologie, maar dat lijkt ons niet geheel juist, want speerpunttechnologie is belangrijk, maar niet per se uiterst geavanceerd. Dikke Van Dale
VRT-taal
dichter

Kom wat dichter.

Welk station is het dichtst? Gent-Dampoort is dichter.
dichterbij

Kom wat dichterbij.

Welk station is het dichtstbij? Gent-Dampoort is dichterbij.
Zie overigens de bron voor het verschil tussen dichtbij en dicht bij. VRT-taal
nazicht
controle
onderhoud
Vroeger nog te mijden volgens VRT-taal, intussen is het advies aangepast naar 'standaardtaal in België'. Dikke Van Dale
VRT-taal
koffer (van auto)
kofferbak
kofferruimte
Geen regionaal label bij deze betekenis (7) van koffer in DVD: (als verkorting van) kofferbak. Toch gebruikelijker in BE dan in NL, en minder juist, want het is tenslotte de ruimte/bak waar men koffers in plaatst … Dikke Van Dale
Column Kristien Hemmerechts
plooifiets
vouwfiets
Plooien in de betekenis vouwen wordt nog niet algemeen aanvaard, maar samenstellingen met plooi- worden wel sneller tot de standaardtaal gerekend. Zie ook: plooifiets, plooideur VRT-taal