Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
zwijgen als vermoord
zwijgen als het graf
als ik het goed voorheb
als ik het goed heb
als ik me niet vergis
35-urenweek

vijfdagenweek

35-urige werkweek

vijfdaagse werkweek

VRT-taalcolumn: Uren, dagen, weken, maanden, jaren
Taalunieversum
de deur vastdoen
de deur vastmaken
de deur op slot doen
de deur sluiten
de deur dichtdraaien
Dikke Van Dale
zelfklever
sticker
Dikke Van Dale
Gele Boekje
rekening houden met (als nadelige factor)
opnemen
verwerken
verrekenen
verdisconteren
Geen label in DVD, maar niet bekend in BE in de ruime betekenis. Wel specifiek in het bankwezen. Google-treffers:
"verdisconteerd in" site:.nl (30.000)
"verdisconteerd in" site:.be (544)
"verdisconteren" site:.nl (21.900)
"verdisconteren" site:.be (2490)
tenenkrullend
tenenkrommend
Dikke Van Dale
Gele Boekje
middens

in universitaire middens
in bepaalde middens
kringen
groepen
milieu(s)
wereld

in de academische wereld
in bepaalde kringen
Dikke Van Dale
Gele Boekje
Moest ik kunnen, ik zou …
Als ik kon …
Mocht ik kunnen …
Wel standaardtaal: ‘Je moest eens weten!’ Taalunieversum
Gele Boekje
Onverbogen adjectief bij weglating lidwoord, bv. in krantenkop:

'Antwerps politiekorps te zwaar belast'
Verbogen adjectief bij weglating lidwoord, bv. in krantenkop:


'Amsterdamse politiekorps te zwaar belast'
Taalunieversum