Logo GentVertaalt  Zoek op term:  


Dit is een willekeurige greep uit onze databank, die momenteel 1063 ingangen bevat. Vernieuw de pagina (F5) voor nieuwe lemmata, of gebruik het zoekveld. Klik hier voor meer informatie en duiding.


Belgisch-NederlandsLandneutraal NederlandsNederlands-NederlandsOpmerkingenBron
belastingaangifte, belastingcontroleur, belastingplichtig …
(fiscaal)

belastingsproef, belastingscoëfficiënt …
(natuurkundig)
In fiscale betekenis: zowel in BE als NL voorkeur voor de variant zonder tussen-s, maar een tussen-s gebruiken is niet fout.

In natuurkundige betekenis: met tussen-s
VRT-taal
drukkingsmiddel

drukkingsgroep
drukmiddel
pressiemiddel

belangengroep
pressiegroep
lobby
Taalunieversum
Taalunieversum
klacht
bezwaar(schrift)
beklag (wegens ongerechtigheid, onregelmatigheid)
reclame
Het gebruik van reclame in deze betekenis is in BE niet bekend.
Dikke Van Dale
pladijs
schol
Pladijs: ontleend aan Picardisch pladisse
Dikke Van Dale
op zak steken
in zijn zak steken
zelf houden

ook:
ontvangen
in ontvangst nemen
ermee naar huis gaan
‘Lily Allen […] mocht de prijs voor beste
soloartiest op zak steken.’
— De Standaard, 27.02.14
Gele BoekjeTaalunieversum
refter
eetzaal (in school of bedrijf)
kantine
personeelskantine, schoolkantine
Dikke Van Dale
hoog oplopen met (iemand)
veel ophebben met (iemand)
bewonderen, waarderen, prijzen
hoog weglopen met (iemand)
Dikke Van Dale
Gele Boekje
het mes snijdt aan twee kanten
dat heeft ook zijn keerzijde
er zitten ook negatieve kanten aan
Andere betekenis in NL!
Taaltelefoon
Dikke Van Dale
schiftingsvraag
extra vraag (om de winnaar te bepalen)
DVD: (BE) 'bij­ko­men­de, ex­tra moei­lij­ke vraag om het aan­tal prijs­win­naars van een wed­strijd te be­per­ken'
Dikke Van Dale
bijhorend
bijbehorend
daarbij horend
Dikke Van Dale
VRT-taal