Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
pompbak
gootsteen
Dikke Van Dale
aanrekenen


er staat iets aangerekend op mijn factuur
rekenen (in de prijs)
in rekening brengen

er staat iets (vermeld) op mijn factuur
er wordt iets in rekening gebracht op…
Referentiebestand
Belgisch-Nederlands

vorige zaterdag
afgelopen zaterdag
De combinatie van vorige met de naam van een dag wordt in NL niet als abnormaal ervaren, maar komt er weinig voor. Taalunieversum
massa's
(heel) veel, vele
tal van

er stonden duizenden / massa's mensen

zoveelste
tig


er stonden tig duizend mensen

tigste
Zowel tig(ste) als massa's zijn informeel. Dikke Van Dale
Taalunieversum
verplaatsingskosten
reiskosten
voorrijkosten
Het woord voorrijkosten is de modale Belg volstrekt onbekend. VRT-taal
laten verstaan
te kennen geven
(in bedekte termen) laten weten
Geen label in DVD. BENL volgens het Gele Boekje. Gele Boekje
bissen
bisser
bisjaar
een schooljaar overdoen
zittenblijver
schooljaar dat je overdoet
doubleren
doubleur
'Doubleren' heeft in deze betekenis het label 'NL' in de DVD, 'doubleur' niet. Beide zijn niet gangbaar in België. Gele Boekje
Dikke Van Dale
studiebureau
adviesbureau
ingenieursbureau
ontwikkelingsafdeling (van bedrijf)
Vroeger te mijden volgens VRT-taal, intussen is het advies aangepast naar 'standaardtaal in België'. Dikke Van Dale
VRT-taal
sluimererwten
sluimerwten
peultjes
peulerwten
Dikke Van Dale
kapstok
kleerhanger
Wel landneutraal in de betekenis knop, haak of plank/staander met knoppen of haken om kledingstukken aan op te hangen. Dikke Van Dale