Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
koffer
safe
kluis
brandkast
Gallicisme in deze betekenis. Label in DVD: (Belgisch-Nederlands, niet algemeen) VRT-taal
kwatong

kwatongen beweren dat …
kwaadspreker

boze tongen beweren dat …
kwade tongen beweren dat …
er wordt gefluisterd dat …
Dikke Van Dale
darm
slang
Darm in DVD, betekenis 4 (Belgisch-Nederlands, niet algemeen) lange dunne buis (van metaal, rubber of plastic) Dikke Van Dale
akkoord zijn met (iets/iemand)
akkoord gaan met (iets/iemand)
zich akkoord verklaren met
het eens zijn met
instemmen met
iets goedvinden
Wel standaardtaal: akkoord zijn zonder ‘met’: «Is iedereen akkoord?» Taalunieversum
uit eigen rangen

de rangen sluiten
uit eigen kring

de gelederen sluiten
Dikke Van Dale
ajuin
ui
Dikke Van Dale
permanente vorming
permanente educatie
Google-treffers:
"permanente educatie" site:.nl (74.300)
"permanente educatie" site:.be (1.770)
"permanente vorming" site:.nl (4.960)
"permanente vorming" site:.be (99.500)
opgelet
let op
let wel
attentie
Een attentie is een cadeautje, een attent gebaar, maar wordt in België niet frequent op zichzelf staand gebruikt in de betekenis 'opgelet'.
lavabo
wastafel
wasbak

klein wasbakje in de wcfonteintje
Taaltelefoon
Taalunieversum
kapstok
kleerhanger
Wel landneutraal in de betekenis knop, haak of plank/staander met knoppen of haken om kledingstukken aan op te hangen. Dikke Van Dale