Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
een kat een kat noemen
de dingen bij hun naam noemen
het kind bij zijn naam noemen
zeggen waar het op staat
er geen doekjes om winden
iets niet verbloemen
leenvertaling van Frans appeler un chat un chat Dikke Van Dale
VRT-taal
het afbollen
het aftrappen

Bol het af!
Trap het af!
ophoepelen
oprotten
opdonderen

Scheer je weg!
Maak dat je wegkomt!
Hoepel op!
Donder op!
opzouten
opzaniken
opsodemieteren

Opzouten!
Sodemieter/zanik toch op!
Dikke Van Dale
(iemand)
buitenzetten
buitengooien
buitensmijten
aan de deur zetten
de deur uitzetten
buiten de deur zetten
eruit zetten
eruit gooien
Dikke Van Dale
Uitzending ‘Hier spreekt men Nederlands’
groentjes

fijne groentjes
groenten

fijngesneden groenten
VRT-taal raadt het gebruik van groentjes in deze betekenis op, maar de opmars ervan lijkt niet te stuiten, mede dankzij talloze kookprogramma's. Dikke Van Dale
VRT-taal
eindwerk
afstudeerscriptie
verhandeling
eindscriptie
Dikke Van Dale
schuurborstel
harde bezem (met lange steel)
schrobber
luiwagen
Zonder steel, in klein formaat, is schuurborstel wel landneutrale standaardtaal. Luiwagen begrijpen de meeste Vlamingen niet. Dikke Van Dale
Taalvandaal
betalend


betalend parkeren
betalende (telefoon)nummers
betaald, tegen betaling
niet gratis

betaald parkeren
betaalde nummers, betaalnummers
Leenvertaling van Frans (parking) payant. Vroeger ‘niet-algemeen’ volgens Van Dale, intussen is het label aangepast naar 'BE'. Dikke Van Dale
Taalunieversum
verveeld zitten (met)
geen raad weten (met)
in zijn maag zitten (met)
zitten (met)
omhoog zitten (met)
Taalunieversum
Taaltelefoon
beroep doen op
een beroep doen op
Taalunieversum
Column Kristien Hemmerechts
Iets niet over je hart krijgen

Zij krijgt het niet over haar hart om ...
Iets niet over je hart verkrijgen

Zij verkrijgt het niet over haar hart om ...
De versie met 'ver' is nagenoeg onbekend in Vlaanderen en zullen velen zelfs als fout beschouwen. De versie zonder 'ver' komt ook wel voor in Nederland, dus is te vekiezen in teksten voor het hele taalgebied. Beide versies staan ongelabeld naast elkaar in Van Dale. Dikke Van Dale