Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
1000 euro
rug
Zoals in: "Dat kost vijf ruggen."
zich (niet) laten doen
(niet) met zich laten sollen
zich (niet) op de/zijn kop laten zitten
zich (niet) verweren
(niet) van zich afbijten
Taalunieversum
Foert!
Bekijk het maar!
Zoek het zelf maar uit!
Ik trek het me niet meer aan.
Ik geef er de brui aan.
Voor mij hoeft het niet meer.
Laat maar zitten/vallen.
Dikke Van Dale
omslag
briefomslag
enveloppe
couvert
Couvert wordt in België begrepen als "vork, lepel, mes, bord, servet enz. voor één persoon aan tafel" (een diner van twintig couverts; van 40 euro per couvert), en is daarom beter te mijden in landneutraal Nederlands. Dikke Van Dale
(een) afspraak nemen
een afspraak maken
Leenvertaling van Frans prendre (un) rendez-vous. Niet opgenomen in Van Dale.
friet
frieten
frietjes
(patates) frites
patat
Zie ook: Dialectatlas van het Nederlands, Nicoline van der Sijs (2.11) Dikke Van Dale
onrechtstreeks
indirect
niet rechtstreeks
zijdelings
Geen label in DVD. Aangeduid als Belgisch-Nederlands in de spellingcontrole MS Word. Wikipedia: BE-NL
Referentiebestand
Belgisch-Nederlands

Heb je daar­van te­rug?
Heb je daar­ nog iets op te zeg­gen?
(ook ge­zegd ter af­keu­ring van iets)
Lust je nog peultjes?
Moet je nog peultjes?
Dikke Van Dale
kwetsen (letterlijk)

gekwetst zijn, raken

kwetsuur
verwonden
blesseren
gewond zijn, raken
geblesseerd zijn
een blessure, verwonding oplopen
Dit gebruik van kwetsen is verouderd volgens de Hedendaagse Van Dale en VRT-taal. Figuurlijk gebruikt (in de zin van krenken) is het wel standaardtaal. VRT-taal
Hedendaagse Van Dale
Taalunieversum
op punt staan


op punt stellen
volledig, tot (in) de laatste details in orde zijn

bijstellen
nader uitwerken
bijwerken
(precies) afstellen
in orde brengen/maken
gebruiksklaar zijn
Verrassend genoeg nog niet tot de standaardtaal in BE gerekend, al is dat o.i. nog maar een kwestie van tijd. Taalunieversum
Dikke Van Dale