Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
geen kat
geen mens
geen hond
geen sterveling
geen levende ziel
niemand
geen kip
Dikke Van Dale
iemand uit zijn kot lokken
iemand uit zijn tent lokken
Label (Belgisch-Nederlands, spreektaal) Dikke Van Dale
de vingers kruisen
duimen
Status onduidelijk, komt wel in andere talen voor: (EN) cross one's fingers, keep one's fingers crossed, (FR) croiser les doigts, (IT) incrociare le dita, (ES) cruzar los dedos. Etymologie - Bart Mesotten
beschaamd

Hij was nogal een beschaamde jongen.
verlegen, schuchter, bedeesd, beschroomd, timide

Hij was nogal een verlegen/schuchtere jongen.
Landneutrale standaardtaal: beschaamd = vervuld van schaamte. Ben je niet beschaamd!? Dikke Van Dale
aankleven

een idee, ideologie aankleven
aanhangen, verdedigen, steunen
Weinig gebruikt. Wel standaardtaal in de andere betekenissen: sterk gehecht/verknocht zijn aan iem., trouw blijven aan iem., iem. voortdurend aanhangen / gehecht blijven aan iets, geen afstand doen van iets Dikke Van Dale
VRT-taal
farde


farde sigaretten
ringmap
classeur
map


slof sigaretten
ordner
ringband
DVD vermeldt bij classeur het label (spreektaal). Dikke Van Dale
Taalunieversum
stadsplan
stadsplattegrond
stadskaart
Volgens Taalvandaal is stadsplan Belgisch-Nederlands; in DVD draagt het woord geen enkel label. Dikke Van Dale
Taalvandaal
werken (van geringe omvang)

de schilderwerken (van bv. je woonkamer)
de funderingswerken (van bv. je tuinhuisje)
werk (van geringe omvang)

het schilder-, funderings-, opruimings-, stukadoorswerk

werken (van grote omvang)

er zijn enorme werken aan de gang
werken in uitvoering
havenwerken
bevloeiingswerken
graafwerken
grootscheepse werken
openbare werken

synoniem: werkzaamheden
Vele Vlamingen leren vanbuiten dat ‘de werken’ altijd fout is en altijd ‘werkzaamheden’ moet zijn, maar dat klopt dus niet. Soms zeggen we wel vaker werken waar in de landneutrale standaardtaal werk gebruikelijker is. Taalunieversum
Gele Boekje
herwerken
bewerken
herzien
Dikke Van Dale
Gele Boekje
desactiveren
deactiveren
Geen label bij desactiveren in Van Dale, maar qua Google-treffers wel veel minder gebruikelijk in NL dan in BE. Dikke Van Dale